ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelő megnevezése: Burai Brigitta, DMH Gyógyszerész Bt.
Adatkezelő székhelye: 9485 Nagycenk, Kiscenki u. 62.
Adatkezelő e-elérhetősége: brigi@brigistyling.hu

 

Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2022. október hó 01. napjától visszavonásig.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az adatkezelő tevékenysége, a weboldal üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

 

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ában meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

 

Az adatkezelés célja:

A személyes adatok kezelése az adatkezelőnél kizárólag konkrét céllal történik és kizárólag olyan adat kerül kezelésre amit az érintett önként ad meg kapcsolattartás és a kötelezettség teljesítése céljából!

Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy ügyfél arra külön szóbeli vagy írásbeli felhatalmazást ad, az adatok törlésre kerülnek.

Az adatkezelő csak önkéntesen megadott adatot kezel és kizárólag a fent említett céllal teszi!

Jelen tájékoztató célja, hogy az érintett megismerje és megértse az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

A weboldalon az oldal látogatójának lehetősége van kapcsolatba lépni az adatkezelővel, egy kapcsolat felvételi űrlap segítségével. Az űrlapon meg lehet adni az érdeklődő nevét, e-mail címét és telefonszámát. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődővel, valamint a szerződés tárgyának teljesítése. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően nem kerül sor a szolgáltatás megrendelésére, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatai. Az adatkezelő a személyes adatokat a szerződés létrejötte érdekében, ezzel a jogalappal kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az űrlap kitöltésével az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját és tudomásul vette az abban foglaltakat.

A weboldalon néhány korábbi ügyfél véleménye került feltüntetésre az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. A vélemények teljes név kiírásával szerepelnek. Kizárólag akkor kerül a weboldalon feltüntetésre a véleményező teljes neve (esetleg más személyes adata) és véleménye, amennyiben ehhez írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adta (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

Adatkezelő kötelezettségei:

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. Felelős azonban ha az adatvédelmi incidens, saját hibájából vagy a felelőtlen adatkezelés miatt következik be.

Adatkezelőt nem terheli felelősség olyan adatvédelmi incidens miatt amit bizonyíthatóan önhibáján kívüli tényező okozott, vagy olyan esemény miatt aminek kimenetelét semmilyen általa ismert eszközzel nem befolyásolhatta.

 

Az érintettek jogainak érvényesítése:

Az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve beazonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Az érintett személy, adataival kapcsolatos megkeresését követően az Adatkezelőnek, az érkezéstől számított 30 napon belül írásban válaszolnia kell. Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Adatvédelmi incidens esetén, az Adatkezelő haladéktalanul értesíti az érintett személyeket, valamint bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban NAIH).

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
www.naih.hu

 

Az adatlap használata során megvalósuló adatkezelések
Az adatkezelés helye: 9485 Nagycenk, Kiscenki utca 62.
Vállalkozás neve, adatkezelő személy: DMH Gyógyszerész Bt., Burai Brigitta szín-, stílus- és smink tanácsadó

 

Cég adatok:

DMH Gyógyszerész Bt.
Székhely: 9485 Nagycenk, Kiscenki u. 62.
Adószám: 22489227-2-08
E-mail cím: brigi@brigistyling.hu

 

Gyakori Kérdések:

Online tartatsz-e színtanácsadást?

A tanácsadást kizárólag nappali, természetes fényben végzem. Bármilyen mesterséges megvilágítás elviszi a színek árnyalatát, így fals eredményt adhat. A tavaszi-nyári időszakban legkésőbb 15-16 óra között tudjuk kezdeni a tanácsadást, míg téli-őszi időszakban legkésőbb 13-14 óra között tudunk kezdeni. Az általam javasolt kezdés minden időszakban a 10-12 óra között, akkor a legjobbak a fények.

Este tudok-e hozzád menni?

A tanácsadást kizárólag nappali, természetes fényben végzem. Bármilyen mesterséges megvilágítás elviszi a színek árnyalatát, így fals eredményt adhat. A tavaszi-nyári időszakban legkésőbb 15-16 óra között tudjuk kezdeni a tanácsadást, míg téli-őszi időszakban legkésőbb 13-14 óra között tudunk kezdeni. Az általam javasolt kezdés minden időszakban a 10-12 óra között, akkor a legjobbak a fények.

Hol tartod a tanácsadásokat?

Budapesten a 13. kerületben (havonta egy hetet), és Sopronban egyaránt. 

Mennyivel előbb kell hozzád bejelentkezni?

Sopronban viszonylak rugalmas vagyok, 1-2 héttel korábban, mint ahogy jönni szeretnél.

Budapesten havonta egy hetet dolgozom, így előfordulhat, hogy egy-két hónap a várakozási idő, de ne aggódj, a színek megvárnak.

Mit vigyek magammal a színtantanácsadásra?

Hozd el a smink neszeszered, különös tekintettel a rúzsokra, pirosítókra és szemhéjpalettákra. A tanácsadás végén színhelyesen átválogatom neked, és csak az marad, ami igazán jól áll.

Mit vigyek magammal a szín- és stílustanácsadásra?

A smink neszeszereden túl, amit színhelyesen átválogatok, hozz kérlek 2-3 db ”nagyon szeretem” és ”nagyon nem szeretem” ruhadarabot a gardróbodból.  

Mit vigyek magammal a sminkoktatásra?

Minden otthon megtalálható sminkterméket, amit kedvelsz, és az ecseteidet. Mottóm ugyanis, hogy akkor kapsz használható tudást, ha a saját termékeiddel tanítalak meg sminkelni. Természetesen a tanácsadást megelőzi egy közös smink vásárlás, ahol beszerzünk mindent számodra. Így lesz teljes, jól kihasználható készleted.

Milyen üzletekbe megyünk közös sminkvásárlás alkalmával?

Megbeszéljük az anyagi kereteidet, és én ennek függvényében, a te igényeidhez mérten válogatom számodra össze a tökéletes smink neszeszert. Legyen az drogéria vagy high-end kategória. Én mindig azt javaslom, hogy legyen benne ez is, az is.

Turi vagy Pláza? Hol vásárolunk majd?

Én mindkettőt kedvelem. Előzetesen megbeszéljük, hogy miket kellene vásárolnunk, mik az anyagi kereteink, te mit kedvelsz jobban. Ennek függvényében javaslom egyiket vagy másikat. De semmi nem kötelező. Ha turiba szeretnél menni, akkor elviszlek a kedvenc helyemre. Ha pedig a plázát preferálod, akkor az Aréna pláza az, amit javaslok.

Azt a stílust keresed, ami igazán te vagy?

Segítek neked megtalálni! Öltözködj tudatosan, sminkelj harmonikusan, vásárolj határozottan!

Segíts nekem is